Spínací přístroje a transformátory

Distribuční transformátory Ormazabal CADistribuční transformátory Ormazabal CA
Distribuční transformátory Ormazabal CA


Z naší nabídky spínacích přístrojů a tranformátorů: 

  • NVL - Vakuový vypínač do 24kV
  • TRANSFORMÁTORY 25kVA–2500kVA do 36 kV 

Možnost stažení katalogu transformátorů ORMAZABAL CA získáte zde - Katalogy ke stažení po vyplnění krátkého formuláře. Děkujeme a těšíme se na spolupráci s Vámi!

Zoom galleryDistribuční transformátory 

Vyrábíme širokou paletu distribučních transformátorů ponořených v dielektrické kapalině, které splňují veškeré požadavky současných mezinárodních předpisů, s výkonem od 25 kVA do 5000 kVA a úrovní izolace až do 36 kV. Kromě toho naše portfolio zahrnuje i speciální transformátory až do 72,5 kV a 10 MVA.

V současné době je v rozvodných sítích, průmyslu, oblastech s větrnými elektrárnami a fotovoltaických elektrárnách instalováno více než 170000 transformátorů firmy Ormazabal ve více než 20 zemích.

Bezpečnost 

Naše transformátory jsou podrobeny zkouškám popsaným v řadě norem IEC 60076. K tomuto účelu máme své vlastní laboratoře vybavené moderními přesnými měřícími zařízeními a systémy, které jsou certifikované a kalibrované podle pokynů normy ISO 9001, aby bylo zaručeno, že naše výrobky splňují nejnáročnější požadavky na kvalitu. 

Běžná zkouška - veškeré vyráběné transformátory se podrobují níže uvedeným běžným zkouškám v souladu s normou IEC 60076-1.

Typová zkouška - se souhlasem našeho zákazníka se v souladu s aktuálními mezinárodními předpisy.

Zvláštní zkoušky - speciálně vyžádané zákazníkem.

Další zkoušky

Zkoušky dielektrického oleje Provozní životnost transformátoru do značné míry souvisí s kvalitou dielektrické kapaliny. Nejvyšší standardy kvality zajišťujeme pomocí přísných kvalifikačních a výrobek kontrolujících procesů, a rovněž tak, že v procesu zpracování používáme nejvyspělejší technologie. 

Dále se provádějí zkoušky nádrže a nátěru.

Spolehlivost & Kvalita 

Spolehlivost a kvalita našich výrobků dokládá zkoušení a certifikace našich transformátorů v nezávislých mezinárodně uznávaných laboratořích. Kromě toho je technologický vývoj a vášeň pro inovaci, což bylo v zásadě zřejmé po celou dobu historie naší společnosti, posilován naší vysoce výkonnou laboratoří (HighPowerLaboratory, HPL) o kapacitě až 2500 MVA. Toto jsou naše vlastní zařízení, která umožňují trvalé zkoušky a které v kombinaci s našimi vysoce kvalifikovanými zaměstnanci dále potvrzují naši technologickou nezávislost. Spolu s externími organizacemi a úředními orgány se rovněž účastníme kampaní řízení kvality na trhu, abychom zajistili prověření našich výrobků.

Účinnost 

Hermeticky utěsněný transformátor zcela ponořený do dielektrické kapaliny 

Hermeticky utěsněné nádrže: 

- Není třeba žádná expanzní nádrž 

- Používá se méně dielektrické kapaliny než u jiných typů transformátorů 

- Bez kontaktu mezi dielektrickou kapalinou a externími činidly (vzduch, vlhkost, znečištění atd.) 

- Zabraňuje zhoršení charakteristik dielektrika 

- Nenáročná údržba 

- Minimální riziko prosakování: 

- Robustní nádrž (materiály o vysoké kvalitě) 

- Svářecí procesy provádí kvalifikovaný personál 

- Všechny transformátory se testují na únik dielektrika

Nízká úroveň hluku 

Optimální konstrukce a montáž feromagnetického jádra nám umožňuje drasticky snížit úroveň hluku, který transformátor vytváří. Existují dvě komponenty, které identifikují úroveň hluku, který transformátor produkuje: LwA = LpA + KS Kde: 

- LwA: Akustický výkon (příčina) 

- LpA: Akustický tlak (účinek) 

- KS faktor (>0) který závisí na velikosti transformátoru K popisu transformátoru se doporučuje použít akustický výkon LwA, protože je to hodnota, která je nezávislá na životním prostředí a je proto nejlepší veličinou pro posouzení akustické emisivity transformátoru.

Minimální dopad na prostředí 

Respekt k životnímu prostředí: 

- Používání vysoce recyklovatelných materiálů 

- Racionalizace v používání surovin 

- Optimalizované rozměry transformátoru 

Optimální spotřeba surovin

- Výběr materiálů 

- Maximalizace jejich charakteristik 

Nízká spotřeba el. energie 

- Vyspělá technologie při navrhování, výrobě a testování ¨

- Minimální ztráty transformátoru 

- Bezpečné a spolehlivé výrobky 

- Certifikace ISO14001

Ecodesign Ormazabal splňuje požadavky směrnice pro Ecodesign Evropské komise (č. 548/2014), která definuje vodítko pro ekologicko přátelský design transformátorů v Evropě. Toto nařízení platí pro všechny transformátory umístěné na trh nebo uvedené do provozu počínaje červencem 2015 v celé Evropské unii a netýká se výrobků, které se mají exportovat mimo Evropu. Při dodávce v rámci EU toto zařízení ponese značku CE jakožto důkaz, že jsou splněny směrnice Evropské unie. Distribuční a výkonové transformátory firmy Ormazabal se jsou vyvíjeny tak, aby přispívaly k závazku z této směrnice, tj. ke zlepšení energetické účinnosti a ekologického profilu.

Technické údaje 

Třífázové transformátory pro vnitřní i venkovní instalace 

- Transformátory ponořené do dielektrické kapaliny - Hermeticky utěsněné, zcela ponořené v oleji v souladu s normou IEC 60296 

- Chlazení ONAN 

- Barva - RAL 7033 (jiné barvy na vyžádání) 

Konvenční transformátory - od 25 do 5000 kVA 

- Úroveň izolace: 24 a 36 kV Uvedené údaje a hodnoty odpovídají normálním provozním podmínkám zmiňovaným v normě IEC 60076-1. Ohledně dalších konfigurací se spoj

Konstrukční struktura 

Aktivní část transformátoru je systém transformace energie, který se skládá, z feromagnetického jádra, vinutí a připojení středního a nízkého napětí. 

Nádrž a dielektrikum

Nádrž transformátoru a dielektrická kapalina zajišťují nutnou izolaci a chlazení.

Manipulace

Konstrukční struktura – aktivní část transformátoru je navržena pro tyto typy manipulace:

- VZV, Jeřáb, Samostatná kola

Rádi vám představíme nabídku našich produktů a služeb podrobněji, neváhejte a obraťte se na nás. Kontakty naleznete zde.

 

Kontaktní formulář

Klikněte na obrázek pro jiný příklad
klikněte na obrázek pro jiný příklad
* - povinné údaje

 

high-energy.cz > Produkty & Služby > Spínací přístroje a transformátory