Rozváděče VN pro sekundární distribuci do 25 kV

Naše rozváděče jsou vysoce spolehlivé a typově zkoušené. 

Rozvádeče s jmenovitým napětím do 38,5kV:

GA SF6 –  izolovaný plynem SF6 kompaktní rozváděč do 25 kV

GAE SF6 – izolovaný plynem SF6, modulární rozváděč do 25 kV 

CGM.3 - izolovaný plynem SF6 modulární rozváděč do 38,5 kV

Rádi vám představíme nabídku našich produktů a služeb podrobněji, neváhejte a obraťte se na nás. Kontakty naleznete zde, případně využijte přímo Kontaktní formulář

 

Kontaktní formulář

Klikněte na obrázek pro jiný příklad
klikněte na obrázek pro jiný příklad
* - povinné údaje

Zoom galleryORMAZABAL GA a GAE 

Díky dlouholeté zkušenosti ve výzkumu, konstrukci, vývoji, výrobě a instalaci zařízení a rozváděčů vysokého napětí (VN), Ormazabal je nyní jedním z největších dodavatelů plynem izolovaných rozváděčů (GIS) na světě.

V současnosti je instalováno kolem 1.300.000 funkčních VN jednotek Ormazabal v elektrických sítích ve více než 100 elektrických zařízení a 600 větrných elektráren ve více než 110 zemích.

První GA, pak označený GA-24, byl uveden v roce 1985 jako nejrobustnější a nejkompaktnější (RMU) pro sekundární distribuční sítě do 25 kV. Byl vylepšen v roce 1992 pro širší uplatnění a lepší elektrické charakteristiky a stal se známým jako GA system. Dnes je GA stále celosvětově považován za jeden z nejšířeji používaných rozvaděčových typů v elektrické distribuci a dobře známý symbol německé konstrukce a technologie v oboru.

Na základě požadavku od našich zákazníků,byla navržena a vyrobena modulární verze GA (předtím "GE") v roce 1993 pro poskytnutí flexibilního řešení v elektrických distribučních sítích a transformátorových rozvodnách.

V roce 2001 byl tento modulární systém modernizován na plně izolovaný plynem rozšiřitelný rozváděč a začal být známý jako GAE. Od té doby jsou oba systémy GA a GAE630 neustále vyvíjeny. Každý rok jsou vyvíjeny pro více ekologický rozsah s vyšším hodnocením reagovat na návrh změn v parametrech elektrické sítě.Také oba systémy již byly integrovány do několika Smart Grid sítí.

Dnes je více jak 600 000 rozvaděčových jednotek GA a GAE630 zapojených ve funkčních systémech ve více než 80 zemích. 

Systém GA a GAE630 vám poskytuje spolehlivé a efektivní distribuční síťová řešení (DNS) pro všechny typy VN od instalace z elektrických zařízení do infrastruktury, z rekreačních zařízení do průmyslové instalace a od větrných elektráren po fotovoltaické elektrárny.

Popis ga/gae630 - VN rozváděč pro řešení distribuční sítě 

Plně zapouzdřené, plynem izolované kompaktní (RMU) a modulární rozvaděče

Díky dlouholeté zkušenosti ve výzkumu, konstrukci, vývoji, výrobě a instalaci zařízení a rozváděčů vysokého napětí (VN), Ormazabal je nyní jedním z největších dodavatelů plynem izolovaných rozváděčů (GIS) na světě. V současnosti je instalováno kolem 1.300.000 funkčních VN jednotek Ormazabal v elektrických sítích ve více než 100 elektrických zařízení a 600 větrných elektráren ve více než 110 zemích.

Ormazabal je vedoucím poskytovatelem řešení na míru elektrických zařízení pro distribuci energie pro distributory i koncové odběratele elektrické energie podle potřeb zákazníka, stejně jako pro využití obnovitelných zdrojů energie založených na vlastní technologii.

Hlavní charakteristiky

Bezpečnost 

Ochrana lidí, životního prostředí a vašich elektrických instalací. Zvláštní pozornost je věnována bezpečnosti obsluhy a veřejnosti, a to i při poruše. 

Vnitřní oblouk 

Oba systémy ga a gae630 byly navrženy, aby odolaly účinkům vnitřního oblouku podle IEC 62271-200: 

 • IAC AFL třída: 20kA/1s

Odolnost proti oblouku

Spínací skříň a připojovací prostor splňují požadavky na ochranu před poruchovým obloukem vyžadované podle IEC 62271-200 Příloha A "Ochrana před poruchovým obloukem" kritérium 1 až 5. Způsobilost z hlediska vnitřního oblouku klasifikace IAC A FL je vždy zajištěna u uzavřené nádoby s plynem SF6 & kabelového připojovacího prostoru.

Hermeticky těsný

Provozní bezpečnost je zajištěna hermetickým zapouzdřením primárních částí, které je činí odolnými vůči vlivům okolního prostředí jako je špína, vlhkost, hmyz atd. Části pohonů jsou bezúdržbové, avšak přístupné z vnějšku spínací skříně.

Blokády

Systémy ga a gae630 mají mechanické blokády jako standard v souladu s IEC 62271-200 umožňující bezpečnou a spolehlivou obsluhu.

Spolehlivost

 • Utěsněný po dobu životnosti izolace
 • Vhodný pro jakékoliv prostředí
 • Použití pro stíněné kabelové konektory
 • Udržitelnost

Efektivnost

 • Modularita
 • Připravenost pro Smart Grid
 • Ergonomie
 • Kusová kontrola

Konstrukční charakteristiky

Klíčové komponenty

Odpínač (LBS) Vysoce výkonný odpínač, který je více obloukový dělič, typ navržený a vyvinutý společností Ormazabal. Třípolohový odpínač zahrnuje funkce odpínače a uzemňovače v jedné jednotce. 

Spojovací sada 

Velmi snadné rozšíření ga a gae630 modulárních a rozšířitelných rozváděčů a kombinace s jinými modulárními gae. Kvůli jejich jednotné konstrukci a rozměrům, všechny rozváděče ga a gae630 mohou být navzájem spojeny mechanicky a elektricky prostřednictvím připojovacích přípojnicových setů podobné sadám ormaLINK.

Vypínač rotujícího oblouku (CB)

Vypínač rotujícího oblouku (CB) může být popsán jako vypínač, který vytváří magnetické pole pro řízení oblouku. Během vypínacího procesu, nejprve oblouk zavádí proud do cívky. Pak cívka vytváří magnetické pole, a oblouk se začne otáčet v důsledku síly magnetického pole. Nakonec se oblouk zhasíná ochlazením a zcela se ztratí při přechodu do nuly. 

Vakuový vypínač (VCB)

Všechny typy modulárních polí systému lsv gae630 začleňují třípólový kompaktní vypínač s technologií vakuového vypínání oblouku díky axiálnímu magnetickému poli typu vakuového přerušovače (VI). 

Hlavní části - struktura řady ga a gae630 je rozdělena do nezávislých celků: 

 • ga kompaktní pole
 • gae630 modulární pole
 • Nádoba s plynem SF6
 • Spínací skříň
 • Ukazatel tlaku plynu
 • Pohony
 • Obsluha
 • Podstavec Kabelový připojovací prostor
 • Kovové držáky kabelů
 • Kabelový připojovací prostor
 • Skříň relé

Další komponenty a příslušenství a možnosti připojení kabelů

Indikátory

Každý rozváděč může být vybaven následujícími indikačními systémy pro kontrolu přítomnosti / nepřítomnosti napětí v souladu s IEC 61243-5.

 • Měřicí přístroje sledu fází resp. zkoušky rozhraní
 • Integrovaný systém indikace napětí IVDS, Systém CAPDIS, Kries
 • Integrovaný systém zkoušení napětí IVDS, Systém WEGA, Co. Horstmann
 • Indikátory průchodu zkratového proudu / zemního spojení
 • Připojovací sady
 • Kabelové přípojky (pro pole odpínače lbs typu k a pro pole vypínače na principu zhášecí cívky CB typu lsf)
 • Kabelové přípojky (pro pole odpínače s pojistkou typu ts)
 • Kabelové přípojky (pro pole vypínače VCB typu lsv
 • VN pojistky, Nástavba pro pojistku a přípojka kabelu transformátoru

Manipulace, instalace a servis

Manipulace

 • Zmenšené rozměry a hmotnost usnadňují manipulaci a instalaci 
 • Bezpečné doručení pole: Postavené na paletě, zabalené do ochranné lepenky 
 • Metody manipulace: VZV, Zvedání Popruhy & jeřábové traverzy, Snadná manipulace paletovým vozíkem (projde standardními dveřmi a výtahy)
high-energy.cz > Produkty & Služby > Rozváděče VN pro sekundární distribuci do 25 kV