Rozváděč vysokého napětí do 25 kV v modulárním provedení – typ GAE, řada GAE630

 

Rozváděče jsou izolované pomocí SF6 a sestavené s využitím polí jako stavebních modulů. Jednotlivá pole se dají libovolně kombinovat s konstrukční řadou GAE1250. Přes měřící pole – 1M1 – existuje možnost kombinování s blokovou variantou GA.

Oblasti použití

Transformační a spínací stanice nebo hlavní rozváděče:

  • ·         v sítích elektroenergetických závodů

 

  • ·         transformátory, uzlové rozvodny, rozdělovací stanice, odběratelské stanice s měřící sadou a ochranou sítě na straně elektroeenergetického závodu.

 

  • ·         v průmyslových sítích s infrastrukturou pro vysoké napětí – průmyslové stanice s měřením vysokého napětí pro měření spotřeby jednotlivých provozů, jakož i ochrana sítě.

 

  • ·         v budovách s infrastrukturou sítě na vysoké napětí, jakou jsou např. nádraží, obchodní domy, nemocnice, kasárna, soudní a správní budovy atd.

 

  • ·         v ekologických projektech s infrastrukturou sítě na vysoké napětí, jako jsou např. větrné elektrárny, bioplyn, zpracování biomasy, recyklaci/zhodnocování druhotných surovin atd.

 

  • Pokud máte zájem o kompletní katalog, vyplňte níže uvedený formulář. Děkujeme.

 

high-energy.cz > Produkty & Služby > Rozváděče VN pro sekundární distribuci do 25 kV > ORMAZABAL GAE > Rozváděč vysokého napětí do 25 kV v modulárním provedení – typ GAE, řada GAE630
Loading...

ORMAZABAL GAE

  • Rozváděč vysokého napětí do 25 kV v modulárním provedení – typ GAE, řada GAE630
Loading...

ORMAZABAL GAE

  • Rozváděč vysokého napětí do 25 kV v modulárním provedení – typ GAE, řada GAE630