ORMAZABAL GA

ORMAZABAL GA

Rozváděč vysokého napětí do 25 kV v modulárním provedení – typ GA

Společnost Ormazabal nabízí rozváděče, které jsou typově zkoušené, z výrobního závodu v kovovém pouzdře kompletně zapouzdřené. Rozváděče jsou izolované pomocí SF6 a sestavené s využitím polí jako stavebních modulů. Jednotlivá pole se dají libovolně kombinovat s konstrukční řadou GAE 1250. Přes měřící pole – 1M1 – existuje možnost kombinování s blokovou variantou GA. Seznamte se s rozváděči vysokého napětí do 25 kV, v kompaktním provedení typů GA, GA ...-C.   

 

Splnění požadavků:

 • Nezávislost na klimatu
 • Bezúdržbový koncept díky hermeticky uzavřené nádobě plněné plynem SF6 pod stálým tlakem
 • Minimální požadavky na prostor
 • Rozsáhlá ochrana pesronálu 
 • Vysoká jistota napájení
 • Konvenční obslužnost
 • Kabelové připoení T-konetory nebo T-adaptéry
 • Velké elektrické a mechanické rezervy
 • Lehká integrace do stávajících sítí
 • Snadné propojení s GAE panely
 • Jednoduchá montáž
 • Žádní přemost´ování vypínací dráhy částmi plastů
 • V poli vývodu transformátoru je uzemňovač zásadně před a za pojistkou
 • Všechny spínací přístroje, včetně uzemňovačů před a za pojistkou, jsou provedeny s SF6 izolací

 

Vlastnosti:

Rozváděče GA jsou typově zkoušené, továrně vyrobené, kovově ryté rozvádšče v kompaktním provedení pro vnitřní instalaci. Vestavěné spínací přístroje jsou odpínače, uzemňovače a vypínače SF6.

 

Použití:

Rozváděče Ga se výborně hodí pro nasazení:

 • v rozvodnách všeho druhu
 • do pochozích či nepochozích elektrických stanic
 • do písečných, prašných nebo zátopových oblastí

Přednostně nacházejí použití:

 • v kompaktních rozvodmách
 • rozvodné stanice v distribučních a průmyslových sítích
 • v kompaktích trafostanicích, např. u větrných elektráren

 

 

Kontaktní formulář

* - povinné údaje
Loading...

Rozváděče VN pro sekundární distribuci do 25 kV

Loading...

Rozváděče VN pro sekundární distribuci do 25 kV